Børnehuset Næsdal

Om os

I Børnehuset Næsdal arbejder vi med motoriktræet, for at understøtte det enkelte barns udvikling.

Træet er inddelt i følgende 3 dele:

Roden/hjernestammen:

Grundmotorik

Grundmotorikken ligger i rødderne, dette er det nederste og derfor det grundlæggende for barnets udvikling. Er der ”rod i systemet” skal man altid starte med at sørge for at rødderne har fået den optimale næring. Grundmotorikken er uafhængig af geografi, økonomi m.m. Den er ens i alle aldre og sættes altid i gang af barnet selv, med opmuntring fra forældre, søskende og pædagogiske voksne, som barnet kan spejle sig i.

Eksempler på grundmotorik: Løfte hovedet, trille, kravle, gå.

Læs mere i læreplan

Hverdag

Alt dette er hvad vi i Børnehuset Næsdal bygger vores hverdag op om, for at give vores børn den bedste start og de bedste forudsætninger for optimal trivsel, læring, udvikling og dannelse, særligt gennem en sansemotorisk tilgang til det enkelte barn og børnegruppen, med udgangspunkt i børnenes perspektiv.