Børnehuset Næsdal

Om os

Børnehuset blev en realitet efter ønske om et stærkt alternativ til de kommunale daginstitutioner og med en vision om at sætte det enkelte barn i centrum, særligt ud fra en sansemotorisk tilgang. En vision der er under konstant udvikling til glæde for alle børn i børnehuset, og som lyder således:


Vision:

I Børnehuset Næsdal bygger vi vores hverdag op om, at give vores børn den bedste start og de bedste forudsætninger for optimal trivsel, læring, udvikling og dannelse, særligt gennem en sansemotorisk tilgang til det enkelte barn og børnegruppen, med udgangspunkt i børnenes perspektiv.


Værdier og pædagogiske arbejdsmetoder

 

Det enkelte barns trivsel

Det enkelte barn er i centrum, og det er den helt nære omsorg og de basale behov, der er i fokus. En tryg tilknytning, nærværende og anerkendende pædagogiske voksne, som glædes og begejstres sammen med barnet og børnegruppen, skal sammen med en fokuseret sansemotorisk tilgang til børns leg og læring, udgøre fundamentet for det gode børneliv i Børnehuset Næsdal.

Vi fortæller mere om vores arbejde med det enkelte barn under afsnittet ”Børnesyn, dannelse og børneperspektiv” i gennemgangen af det fælles pædagogiske grundlag.

I Børnehuset Næsdal arbejder vi med motoriktræet, for at understøtte det enkelte barns udvikling.

Træet er inddelt i følgende 3 dele:

Roden/hjernestammen:

Grundmotorik

Grundmotorikken ligger i rødderne, dette er det nederste og derfor det grundlæggende for barnets udvikling. Er der ”rod i systemet” skal man altid starte med at sørge for at rødderne har fået den optimale næring. Grundmotorikken er uafhængig af geografi, økonomi m.m. Den er ens i alle aldre og sættes altid i gang af barnet selv, med opmuntring fra forældre, søskende og pædagogiske voksne, som barnet kan spejle sig i.

Eksempler på grundmotorik: Løfte hovedet, trille, kravle, gå.

Læs mere i læreplan

Hverdag

Alt dette er hvad vi i Børnehuset Næsdal bygger vores hverdag op om, for at give vores børn den bedste start og de bedste forudsætninger for optimal trivsel, læring, udvikling og dannelse, særligt gennem en sansemotorisk tilgang til det enkelte barn og børnegruppen, med udgangspunkt i børnenes perspektiv.